top of page

מי צריך סקר אסבסט ?

  • רשויות שמעוניינות למפות את מבני הציבור שברשותם ויש חשש שיש בהם אסבסט ומודעים לכך נדרשים למפות את המבנים על מנת לדעת היכן קיים אסבסט ומה מצבו.

  • רשויות נדרשו לבצע מיפוי אסבסט פריך במבני ציבור עד ל-2021 . מאחר ותאריך זה עבר כל מבנה בו נמצא אסבסט פריך אסור לשימוש.

  • קבלנים ויזמים המעוניינים להרוס ולבנות מבנים חדשים במקומות בהם ישנם בתים או מבנים ישנים ויש חשש שיש בהם מופעי אסבסט מכל סוג שהוא נדרשים להציג סקר אסבסט לרשויות מהם הם מקבלות את ההיתרים להריסה ולבניה.

  • קבלנים העוסקים בתמ"א 38 הנדרשים לבצע שיפוצים וחיזוקי מבנה נדרשים להציג לרשות סקר אסבסט על מנת לקבל היתר.

  • קבלנים או לקוחות פרטיים המעוניינים לשפץ או להרוס מבנים נדרשים להציג סקר אסבסט כנ"ל לרשויות על מנת לקבל את ההיתר לשיפוץ או ההריסה .

סקר אסבסט למעשה נותן לרשות המוסמכת להנפיק היתר לשיפוץ או להריסה או מידע ללקוח אם יש ברשותו אסבסט ואם כן מה ההמלצות לאחר הסקר בהקשר לאסבסט הנמצא ברשותו.

סקר אסבסט לתמא 38.jpg
bottom of page